18ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών MUN 2020

   Το σχολείο μας στις 6 Μαρτίου 2020 έλαβε μέρος στο ARCMUN Θεσσαλονίκης. Το MUN είναι Μαθητικό Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή προσομοίωση συνεδρίασης του Ο.Η.Ε. για μαθητές. Με βάση τη θεμελιώση ιδέα ότι η " Πολική πρέπει να βιώνεται και όχι μόνο να παρατηρείται" οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-μελών του Ο.Η.Ε., εκπροσωπούν μία χώρα και καλούνται να συζητήσουν και να επιλύσουν Οικονομικά, Πολιτικά και Περιβαλλοντικά Προβλήματα καθώς και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η γλώσσα επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η Αγγλική. 

   Τα οφέλη που αποκόμισαν είναι παιδαγωγικά και συναισθηματικά. Μέσω της ομαδικής εργασίας έμαθαν να "ακούν" και να σέβονται την αντίθετη άποψη και σε περίπτωση διαφωνίας να επιχειρηματολογούν δημοκρατικά. Εκπροσωπώντας χώρες όπως η Κύπρος και η Ιρλανδία, με διαφορετικές αντιλήψεις για θέματα περιβαλλοντικής καταστροφής, φυλετικών μειονοτήτων, αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, αποπυρηνικοποίησης κλπ. αναγκάστηκαν να μελετήσουν διεξοδικά και βιωματικά πολλές στάσεις και απόψεις που αφορούν τα παραπάνω θέματα. Βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά (παραγωγή γραπτού λόγου και προφορική ρητορική-επιχειρηματολογία) και στην Πληροφορική (χρήση συνεργατικών εργαλείων, έρευνα και αξιολόγηση πηγών διαδικτύου, πολυμέσα κλπ).

Έλαβαν μέρος στις εξής επιτροπές:

Security Council: The situation in Iran

1st GA-DISEC: promoting Nuclear Non -Proliferation in Africa

 3rd GA- SOCHUM: Rights of protesters

4th GA-SPECPOL: Slavery Reparations

Ecosoc: Moving towards a Circular Economy

Unesco: The protection of Roma population

Who: Mitigating the explicit and impact of environmental disasters on global health

UN Women: Reproductive rights

 Τα Position papers της Κύπρου και της Ιρλανδίας για κάθε επιτροπή, που έγραψαν οι μαθητές, είναι διαθέσιμα εδώ.

   Η δράση μας εντάσσεται και στους τρεις άξονες του δικτύου AspNet UNESCO, Εκπαίδευση για την Αειφόρα Ανάπτυξη, Διαπολιτισμικός Διάλογος και Ειρήνη και Ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον συμμετείχε (έως ότου διακοπεί λόγω covid-19), στο πρόγραμμα ΕΓΩ-ΕΜΕΙΣ-ΕΣΕΙΣ (Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Strategic Patneships for school education). Πρόκειται για συνεργατική δράση έξι χωρών, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Πολωνίας, Ισπανίας, Ρουμανία και Βουλγαρίας με στόχο την δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω της εκπαίδευσης.

Δείτε μία σύντομη παρουσίαση της δράσης μας από τη μαθήτρια Κεραμιτσή Μαρίνας:

(Επιλέξτε το εικονίδιο της πλήρης προβολής από τη γραμμή εργαλείων της παρουσίασης στο κάτω μέρος της οθόνης της και ελέγξτε τη ροή της με το ποντικι σας.)

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση