Επιλογή από εργασίες μαθητών

Οι μαθητές όλη τη χρονιά με την καθοδήγηση του καθητητή των καλλιτεχνικών ζωγράφο και γλύπτη κ. Πανανάκη Γεώργιο, εργασθηκαν ικανοποιητικά δημιουργώντας αξιόλογα έργα και οχι μόνο με συνηθισμένα υλικά. Ακολουθεί μία επιλογή από τις εργασίες τους, που εκτίθενται κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς σε συγκεκριμένα "σταντ". Ακολουθεί ένα ενδεικτικό δείγμα αν και αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει πλήθος εργασιών που θα άξιζε να δημοσιευθεί, αλλά αυτό είναι αδύνατο για ευνόητους λόγους.

Επιλέξτε μία εικόνα για να τη μεγενθύνετε.

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση