Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας

Μαθητικό Συνέδριο Ιστοριας

Στις 21/12/2012 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας που διεξήχθη στο Ιστορικό Κέντρο Ν. Θεσσαλονίκης.

1η εισήγηση: Ο Λευκός Πύργος από τους μαθητές Κοσμαρέλη Κυριακή και Μαλιώκα Ευάγγελο. Συντονιστής καθηγητής: Πίγκα Ζωή.

επιλέξτε την αφίσα για να τη μεγεθύνετε

 

Η παρουσίαση των μαθητών Κοσμαρέλη Κυριακή και Μαλιώκα Ευάγγελο στο συνέδριο


2η εισήγηση
: Η Θέση της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αι. από τη μαθήτρια Σάνδρου Κατερίνα. Συντονιστής εκπαιδευτικός: Σταμάτη Κατερίνα

Το βίντεο με το φωτογραφικό υλικό της μαθήτριας

Η παρουσίαση της μαθήτριας Σάνδρου Κατερίνας στο Συνέδριο

Η εργασία της μαθήτριας για το συνέδριο εδώ