Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ανακοίνωση: Επαναλειτουργία του σχολείου

       Από τη Δευτέρα 1/2/2021 επαναλειτουργεί η σχολική μας μονάδα και τα μαθήματα θα γίνονται στο σχολείο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
       Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες  να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου φορώντας μάσκα και έχοντας μαζί τους τη βεβαίωση κυκλοφορίας που τους δόθηκε από το σχολείο.

΄Ωρες προσέλευσης τη Δευτέρα

Α΄ Τάξη: 8:00 π.μ

Β΄ Τάξη: 8:10 π.μ

Γ΄ Τάξη: 8:20 π.μ

Ανάκτηση κωδικών μαθητή/τριας στο ΠΣΔ

Όσοι μαθητές έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΣΔ αλλά δεν γνωρίζουν ή δε θυμούνται τον κωδικό πρόσβασής τους μπορούνε να κάνουν οι ίδιοι ανάκτηση κωδικού ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:

https://register.sch.gr/password/reset_password/

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση