Εγγραφές στο 6o Γυμνάσιο Σερρών για το σχ. έτος 2021-2022

Καλούνται  οι γονείς των μαθητών /τριών που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του 6ου  Γυμνασίου Σερρών  για το σχολικό έτος 2021-2022, να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους από την Τετάρτη 23/6/21,  έως και την Τετάρτη 30/6/21, τις ώρες 8.30 -13.00

Παράλληλα θα δίνονται και οι έλεγχοι προόδου των μαθητών/τριών.


 Η εγγραφή των μαθητών/τριών των Δημοτικών σχολείων στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28/6/21 και Τετάρτη 30/6/21 και ώρες 8.30-13.00

 Συγκεκριμένα οι γονείς θα υποβάλλουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση των ατομικών στοιχείων, 

2. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας,

 Τα παραπάνω έγγραφα θα παρέχονται στο σχολείο.

  Σημειώνουμε ότι η δήλωση e-mail κηδεμόνα θεωρείται απαραίτητη.

  Επίσης θα πρέπει οι γονείς να έχουν τις ταυτότητες μαζί τους.

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση