Ωρολόγιο Πρόγραμμα

   Ισχύει από Δευτέρα 22-2-2021

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρόγραμμα του τμήματος σας .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε Τρίτη το Γ1 αντί για  7η ώρα με την κ.Σταμπουλή θα κάνει 6η. 

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση