ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα του τμήματος σας . (Οι αλλαγές είναι υπογραμισμένες  με πράσινο χρώμα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ισχύει από  Δευτέρα 30-11-2020