Ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων του σχολείου (ΝΕΟ!)

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα του τμήματος σας .

Υπάρχουν μικρές αλλαγές ( υπογραμισμένες  με κίτρινο χρώμα) που αφορούν τα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση