ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή συνδέσμου τηλεδιασκέψεων webex εκπαιδευτικών


Από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 οι σύνδεσμοι webex των τηλεδιασκέψεων των εκπαιδευτικών του σχολείου άλλαξαν λόγω αναβάθμισης.

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, αν δεν μπορούν να συνδεθούν στις παλιές διευθύνσεις των συνδέσμων, να τις αλλάξουν, προσθέτοντας το 2 μετά τη λέξη secondary της διεύθυνσης και να ξαναπροσπαθήσουν.

Παράδειγμα: Για τον εκπαιδευτικό με όνομα χρήστη (username) “tadgiann”, ο υφιστάμενος σύνδεσμος https://minedu-secondary.webex.com/meet/tadgiann 

θα αλλάξει σε

 https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tadgiann

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο e-mail σας  έχει έρθει πίνακας με τα νέα link των προσωπικών αιθουσών των καθηγητών

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση