Οδηγίες Σύνδεσης Μαθητών στο Webex

Διαβάστε παρακάτω τις οδηγίες σύνδεσης μαθητών στο Webex

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΤΟ e-mail δεν ειναι υποχρεωτικό στη σύνδεση

*Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα τηλεφωνίας.

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση