Πρωτόκολλο λειτουργίας 6ου Γυμνασίου λόγω covid-19

 Η σχολική μας μονάδα θα λειτουργήσει κατά το τρέχον σχολικό έτος σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (116168/ΓΔ4/7-9-20).

(Επιλέξτε το εικονίδιο της πλήρης προβολής πατώντας στο κέντρο του εγγράφου για να διαβάσετε το πρωτόκολλο λειτουργίας του σχολείου μας)

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση