Ενημέρωση γονέων για τη λειτουργία του σχολείου μας

           Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

    Με το παρακάτω κείμενο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του σχολείου     μας  όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, τη διαδικασία αξιολόγησης, τη φοίτηση και τις       απουσίες, καθώς και για τη χρήση κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο του σχολείου.

   (Επιλέξτε το εικονίδιο της πλήρης προβολής πατώντας στο κέντρο του εγγράφου)

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση