Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και προφύλαξη από τον ιό SARS-Cov-2 πρέπει όλοι μας να τηρήσουμε κάποιους απλούς κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς για το καλό το δικό μας αλλά και αυτών που αγαπάμε.

Για τον λόγο αυτό σας δημοσιεύουμε υλικό με τις οδηγίες που έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο ΕΟΔΥ στα σχολεία.

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση