Προσέλευση Μαθητών τη Δευτέρα 18/05/2020

   Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας  την ερχόμενη εβδομάδα η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται εκ περιτροπής, δηλαδή μέρα παρά μέρα. Τα τμήματα θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα α΄και β΄πχ. Α1α και Α1β. Την εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων οι μαθητές του 1ου υποτμήματος π.χ. του Α1α θα παρακολουθούν μαθήματα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ενώ οι μαθητές του 2ου υποτμήματος π.χ. του Α1β Τρίτη και Πέμτη. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το αντίστροφο δηλ οι μαθητές του 1ου υποτμήματος π.χ. του Α1α θα έρουν Τρίτη και Πέμπτη ενώ του 2ου υποτμήματος Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτός ο διαχωρισμός θα ισχύσει έως τη λήξη των μαθημάτων εκτός νεοτέρων οδηγιών. 

Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις θα δοθούν στα παιδιά την πρώτη μέρα προσέλευσης. 

Τη Δευτέρα   18 Μαΐου 2020 θα προσέλθουν ως εξής:

(τα νούμερα που αναφέρονται παρακάτω αφορούν τον αριθμό καταλόγου που έχει ο κάθε μαθητής στην ονομαστική κατάσταση του τμήματός του):

Η Γ τάξη στις 8:00 π.μ. και συγκεκριμένα 

 • από το Γ1 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11
 • από το Γ2 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11
 • από το Γ3 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 12

Η Β τάξη στις 8:10 π.μ. και συγκεκριμένα 

 • από το Β1 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11
 • από το Β2 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11
 • από το Β3  οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11


Η Α τάξη στις 8:15 π.μ. και συγκεκριμένα

 • από το Α1 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 10
 • από το Α2 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 9
 • από το Α3 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 12
 • από το Α4 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 11
 • από το Α5 οι μαθητές με αριθμό καταλόγου από 1 έως 9

Την Τρίτη τις ίδιες ώρες θα προσέλθουν οι υπόλοιποι μαθητές των τμημάτων.

  Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα ισχύει το ίδιο που ίσχυε και πριν το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. 
 
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνείστε με τη Διεύθυνση στο τηλ. 23210 55728