Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολείων

 

   Από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο. Θα δοθούν αναλυτικά οδηγίες και κατευθύνσεις συμπεριφοράς κατά την έναρξη των μαθημάτων και από το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

   Παρακαλείσθε όμως για τη διευκόλυνση και τη διαφύλαξη της υγείας όλων μας να μελετήσετε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα

  • οδηγίες για μαθητές εδώ
  • οδηγίες για γονείς εδώ
  • βήματα για διατήρηση της υγιεινής μας για μαθητές εδώ

  Τέλος για μαθητές που δε δύναται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω ύπαρξης στο οικογενειακό τους περιβάλλον ατόμου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, παρακαλούνται οι γονείς - κηδεμόνες τους να "κατεβάσουν" και  να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που θα βρούν στον παρακάτω σύνδεσμο. Στη συνέχεια να την προσκομίσουν στο σχολείο το αργότερο έως την Πέμπτη 14 Μαΐιου 2020 και ώρα 12:00.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (λήψη ή δεξί κλικ κάπου μέσα στο έγγραφο και αποθήκευση ως ...)

 

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση