Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων για τη σύγχρονη εκπαίδευση

Σήμερα θα σταλούν σε όλους τους γονείς μέσω myschool όλοι οι σύνδεσμοι με τις τάξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Οι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα θα συνδέονται την καθορισμένη ώρα χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο του εκάστοτε εκπαιδευτικού. 

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την αλληλογραφία σας. Έαν κάποιος γονέας δε λάβει το μήνυμα που αναφέρεται παραπάνω να επικοινωνήσει με τη Διευθύντρια και τον Υποδιευθυντή του σχολείου μας.

Από τη Διεύθυνση

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση