Πρόγραμμα Σύγχρονης Διδασκαλίας μέσω Webex 30/3/2020 έως 3/4/2020

Το πρόγραμμα της εβδομάδας αυτής είναι το παρακάτω. Κάθε εβδομάδα θα ενημερώνεται.

09:00

10:00

11:00

13:00

15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4

Α3 ΤΙΤΟΝΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4

Α1, Α3 ΚΑΛΑΘΑ (ΑΡΧΑΙΑ)

Γ3 ΓΟΥΝΑΡΑ (ΚΝΛ)

Α2, Α4 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ (ΓΕΡ)

ΠΕΜΠΤΗ 2/4

Α4 ΚΥΒΕΡΤΖΙΚΙΔΟΥ (ΘΡΗΣ)

Β1, Β2 ΚΟΥΤΙΔΟΥ (ΑΓΓ)

Α2, Α3 ΚΑΛΑΘΑ (Ν.Γ.)

Α4, Α5 ΓΟΥΝΑΡΑ (ΙΣΤ)

Β1 ΑΡΒΑΝΤΑ (ΤΕΧΝ)

Β2 ΚΑΤΗΣ (ΠΛΗΡ- 11:30)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4

Γ1 ΚΥΒΕΡΤΖΙΚΙΔΟΥ

Β2 ΑΡΒΑΝΤΑ

Γ ΣΤΑΜΑΤΗ (ΠΛΗΡ)

Α1, Α4, Α5 ΣΤΑΜΑΤΗ

Α2 ΓΟΥΝΑΡΑ (ΙΣΤ)

Α3 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ (ΓΕΡΜ.)

Β3, Α2, Α3 ΣΤΑΜΑΤΗ

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση