ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τις μέρες αυτές που θα είμαστε όλοι περιορισμένοι στις οικίες μας, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο (αφορά εκπομπές για παιδιά αλλά και για εμάς τους εκπαιδευτικούς). Από το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Σερρών προτείνεται ένας πίνακας τηλεοπτικών εκπομπών.

Αυτή την εβδομάδα ισχύει ο εξής Πρόγραμμα εβδομάδας

Κάθε Δευτέρα θα σας προωθείται νέος πίνακας για τη νέα τηλεοπτική εβδομάδα

Η Διευθύντρια

Ούτσιου Στυλιανή 


Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση