Ενημέρωση Γονέων Σχολ. Έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τις 10:00 έως 11:30

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί λόγω συμπλήρωσης ωραρίου σε άλλες σχολικές μονάδες

θα βρίσκονται στο σχολείο μας ως εξής:

Σεμσίρης Κ.: Δευτέρα & Πέμπτη μόνο 1η ώρα.

Τασιάς Α.: Δευτέρα 5η ώρα ,Τετάρτη 5η & 6η ώρα, Παρασκευή 4η ώρα.

Κώστογλου Ε.: Δευτέρα 1η, 2η & 3η ώρα, Πέμπτη 1η & 2η ώρα, Παρασκευή 1η & 2η ώρα.

Μπούσιου Σ.: Τρίτη 6η & 7η ώρα, Πέμπτη 5η & 6η ώρα .

Κουτίδου Χ.: Τρίτη 2η & 3η ώρα, Παρασκευή 2η & 3η ώρα.

Σίσκος Γ.: Τρίτη, Πέμπτη 4η,5η & 6η ώρα, Παρασκευή 1η, 2η & 3η ώρα.

Παπαδήμου Κ.: Τρίτη 3η & 4η ώρα, Πέμπτη 2η & 3η ώρα.

Πουρπούρης Β.:Τρίτη 4η & 7η ώρα,Τετάρτη 4η, 5η & 6η ώρα, Παρασκευή 2η ώρα.

Βαλσαμάκη Β.: Δευτέρα 4η έως 7η ώρα ,Τετάρτη 3η έως 6η ώρα

Ντάμα Μ.: Τρίτη 1η ώρα, Πέμπτη 1η ώρα.

Κατής Α.:Τρίτη 4η & 5η ώρα, Πέμπτη 5η & 6η ώρα.

Εσκιτζοπούλου Στ.:Δευτέρα 4η & 5η ώρα, Παρασκευή 4η & 5η ώρα.


Η εν

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση