Τιμητική διάκριση στο διαγωνισμό Μαθηματικών Θαλής

Απονομή τιμητικού διπλώματος της Μαθηματικής Εταιρείας Σερρών, για διάκριση μαθητών μας στο Διαγωνισμό Μαθηματικών "Διόφαντης" και "Θαλής".

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση