Θεματική εβδομάδα:Ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης