Απόδοση Βαθμών Β Τριμήνου Σχ. Έτους 2016-2017

Την Τετάρτη 31-5-2017 και ώρα 12:00 μ.μ. παρακαλούνται να προσέρχονται οι γονείς για την επίδοση ελέγχων Β Τριμήνου.

 

Από τη Διεύθυνση

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση