ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-2018

Ούτσιου Στυλ.  ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Τιτόνης Κυριάκος  ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Κυβερτζικίδου Αθ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Γουναρά Γραμ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Δημητριάδου Δέσπ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Διονυσίου Βασ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Καλαθά Αννα    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Καραλή Στέλλα    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Παπαδανιήλ Βασ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Ράμναλης Γεω.  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Πασχαλίδης Νικ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Σταματιάδης Δημ.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Τασιάς Άγγελος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Τζώρης Γεω.    ΧΗΜΙΚΟΣ
Τσιγκρίκης Δημ.  ΒΙΟΛΟΓΟΣ
Σταμπουλή Μαρία  ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Μπαίρας Γεω    ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Πίγκα Ζωή ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παπατζίκη Σταυρ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Πανανάκης Γεω. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Δινάκης Αθαν. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κρατούνας Ευστρ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Σταμπουλάκη Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Κρίβα Αναστασία ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δομπούλα Ελένη ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αρβαντά Αγγελ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Σταμάτη Αικατ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μιχαηλίδης Βασ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

08:00 -08:45

45΄

08:55 – 09:35

45΄

10΄

09:45 – 10:30

45΄

10΄

10:40 – 11:25

45΄

11:30 – 12:15

45΄

12:20 – 13:00

40΄

13:05 – 13:45

40΄

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση