Πρόγραμμα Ρομά "Τρίγλωσσο Λεξικό Καθημερινών Φράσεων"

Στα πλαίσια της δράσης 4.3 "Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" πραγματοποιήθηκε η εργασία «Τρίγλωσσο Λεξικό Καθημερινών Φράσεων….»

Τρίγλωσσο Λεξικό Καθημερινών Φράσεων

Ελληνο-Αγγλικό Ρομανί λεξικό

Παράρτημα Λεξιλογίου Φράσεων Ρομανί


Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση