Μεσόγειος SOS

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αγωγής πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2015 ενημέρωση για το νερό από το δίκτυο Μεσόγειος SOS. Στους μαθητές των τμημάτων Α1, Α2 και Γ1 από την κ. Κουλουζάκη Στελλίνα παρουσιάστηκαν φαινόμενα σπατάλης νερού στο σχολείο και στο σπίτι καθώς και τρόποι εξοικονόμησής του. Συντονιστής της εκδήλωσης η καθηγήτρια Τεχνολογίας Αρβαντά Αγγελικη.

Μερικά στιγμιότυπα από την ενημέρωση