Εργασίες μαθητών με Arduino

Οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής το Σχολ. Έτος 2018-2019 συμμετείχαν σε διαγωνισμούς και δράσεις Ρομποτικής προγραμματίζοντας με το Arduino UNO. Υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής Σταμάτη Αικ. και Κυριακίδης Μ. 

   Βέβαια και την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν ασχοληθεί με το LEGO EV3 συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρας των Μαθηματικών με θέμα "Μαθηματικά: Από την αρχαιότητα στην εποχή των ρομπότ" με υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής Σταμάτη Κ. και Μιχαηλίδης Β. Χρησιμοποιώντας μαθηματικά και γεωμετρία με παιγνιώδης και ευχάριστο τρόπο προγραμμάτισαν το ρομπότ τονίζοντας το ρόλο της Αρχαίας Ελλάδας στη συμβολή και στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Φέτος όμως αποφασίστηκε αποκλειστικά η υλοποίηση δράσεων αποκλειστικά με τη χρήση του Arduino UNO λόγω του χαμηλού κόστους, του ελεύθερου λογισμικού, του  προγραμματιστικού του περιβάλλον με επιλογή Blocks ή C like, της χρησιμότητας κυρίως των κατασκευών του στην καθημερινή ζωή κλπ.

Συγκεκριμένα συμμετείχαμε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με θέμα «SaferHouse με Arduino». Πρόκειται για μία κατασκευή - κάτοψη σπιτιού σε μικρογραφία με μακετόχαρτο και Arduino, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει για «ζημιές» με οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Η κατασκευή ελέγχει για διαρροή νερού, για ύπαρξη φωτιάς, για άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για εμφάνιση τρωκτικών (συνδέονται με καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης). Περισσότερες πληροφορίες για τα υλικά της κατασκευής, τον κώδικα καθώς και τις βιβλιοθήκες στο αποθετήριο https://github.com/6gymserron/SafeHouse.

Το παραπάνω έργο απέσπασε τις παρακάτω διακρίσεις:


Βραβείο στην 1η Διαγωνιστική Συνάντηση Μαθητικών Ομάδων Ρομποτικής (ΤΕΙ ΣΕΡΩΝ), ως έργο μεγαλύτερης τεχνικής πολυπλοκότητας &
    
1ο Βραβείο UNESCO (Αγωγή Υγείας - Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αειφόρο Κατοικία και Ασφάλεια Τεχνο-Υποδομών στο Δομημένο Περιβάλλον)

Δείτε ένα συνολικό βίντεο του έργου μας παρακάτω:

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση