Ημέρα Αγωνιστικού Προσανατολισμού

Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών συμμετείχε την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 στην  «Μαθητική Ημέρα Αγωνιστικού Προσανατολισμού»,  που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροϊων, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Επιτροπή Αγωνιστικού Προσανατολισμού με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών.

Στόχος της «Μαθητικής Ημέρας Αγωνιστικού Προσανατολισμού» ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες με βιωματικό τρόπο μια ευχάριστη αθλητική-υπαίθρια δραστηριότητα, να αποκομίσουν τα κινητικά, παιδαγωγικά και γνωστικά οφέλη που πηγάζουν απ’ αυτή καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά.

Η βιωματική δράση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λευκώνα,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αγωνιστικού προσανατολισμού (Orienteering) 2019.Υπεύθυνοι για τη δράση οι καθηγητές: Τιτόνης Κυριάκος και Αρβαντά Αγγελική

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση