Έργα μαθητών στα Καλλιτεχνικά

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Unesco με θέμα "Δωρεά Οργάνων" οι μαθητές με τη βοήθεια και καθοδήγηση του κ. Πανανάκη, καθηγητή καλλιτεχνικών εμπνεύσθηκαν ως εξής:

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση