Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”

   

Δικαιούχοι του προγράμματος  «Ψηφιακή Μέριμνα» είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταθέσετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 5 Απριλίου έως και 30 Ιουλίου 2021

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ


Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, 2 Απριλίου 2021

Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα του τμήματος σας.

Σελίδα 1 από 51

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση